چهارشنبه 7 آبان 1399

پروفایل شخصی - مصطفی جعفرزادگان

تاریخ تولد : 1361

صندوق پستی :

شماره اتاق : 439

شماره تلفن دفتر : 1186

وبگاه شخصی :

رایانامه : jafarzadegan@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 29082


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نمرات نقشه کشی  دریافت فایل  ---
2 نمرات خطا در اندازه گیری 95-1  دریافت فایل  ---
3 نمرات مقاومت مصالح 1395-1  دریافت فایل  ---
4 تمرین خطا در اندازه گیری 1395 1  دریافت فایل  ---
5 جدول توزیع نرمال تجمعی استاندارد  دریافت فایل  ---
6 خطا در اندازه گیری  دریافت فایل  ---
7 تمرینات مقاومت مصالح  دریافت فایل  ---
8 خلاصه درس مقاومت مصالح  دریافت فایل  ---
9 تصاویر درس کریستالوگرافی 1394 2  دریافت فایل  ---