یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدحسین شاعری

تاریخ تولد : 1362

صندوق پستی :

شماره اتاق : 427

شماره تلفن دفتر : 33901190-0281

وبگاه شخصی :

رایانامه : Shaeri@Eng.ikiu.ac.ir, mhshaeri@yahoo.com

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 46163


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نمرات میان ترم شکل دادن فلزات 95-96 95/10/07 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
2 تمرین های خواص مکانیکی 2 (سری دوم-خستگی) 94-95 95/02/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
3 آلیاژهای غیرآهنی- آلیاژهای سرب، روی و قلع 94-95 95/02/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
4 آلیاژهای غیرآهنی- آلیاژهای تیتانیم و منیزیم 94-95 95/02/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
5 آلیاژهای غیرآهنی- آلیاژهای نیکل، سوپرآلیاژها، آلیاژهای حافظه دار 94-95 95/02/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
6 آلیاژهای غیرآهنی- آلیاژهای مس 94-95 94/01/14 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
7 تمرین های خواص مکانیکی 2 (سری اول-شکست) 94-95 94/12/26 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
8 آلیاژهای غیرآهنی- آلیاژهای آلومینیوم 94-95 94/11/28 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
9 آلیاژهای غیرآهنی- مقدمه (مواد مهندسی) 94-95 94/11/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
10 تمرینات شکل دادن فلزات (سری چهارم) 94-95 94/09/17 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
11 تمرینات شکل دادن فلزات (سری سوم) 94-95 94/17/09 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
12 تمرینات شکل دادن فلزات (سری دوم) 94-95 94/08/18 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
13 تمرینات شکل دادن فلزات (سری اول) 94-95 94/08/04 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
14 دستور کار آزمایشگاه شکل دادن فلزات 94-95 94/06/18 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
15 بررسی های غیرمخرب (بخش دوم) 94-95 94/06/25 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
16 بررسی های غیرمخرب (بخش اول) 94-95 94/06/25 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
17 شکل دادن فلزات (بخش اول) 94-95 94/06/25 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
18 شکل دادن فلزات (بخش دوم) 94-95 94/06/25 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
19 دستور کار آزمایشگاه عملیات حرارتی 94-95 94/03/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
20 بررسی های غیرمخرب پیشرفته (بخش چهارم) 93-94 94/02/27 کارشناسی ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
21 بررسی های غیرمخرب پیشرفته (بخش سوم) 93-94 94/02/20 کارشناسی ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
22 بررسی های غیرمخرب پیشرفته (بخش دوم) 93-94 94/02/20 کارشناسی ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
23 بررسی های غیرمخرب پیشرفته (بخش اول) 93-94 93/11/19 کارشناسی ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
24 خواص مکانیکی 2 (خزش) 95-94 95/02/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
25 خواص مکانیکی 2 (خستگی) 95-94 95/02/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---
26 خواص مکانیکی 2 (شکست) 95-94 95/02/12 کارشناسی متالورژی  دریافت فایل  ---