یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدحسین شاعری

تاریخ تولد : 1362

صندوق پستی :

شماره اتاق : 427

شماره تلفن دفتر : 33901190-0281

وبگاه شخصی :

رایانامه : Shaeri@Eng.ikiu.ac.ir, mhshaeri@yahoo.com

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 46151


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Effect of ECAP temperature on microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu alloy 2016 Progress in Natural Science: Materials International (IF=1.753)  دریافت فایل  نمایش پیوند
2 Effect of Equal Channel Angular Pressing (ECAP) on Wear Behavior of Al-7075 Alloy 2015 Procedia Materials Science  دریافت فایل  نمایش پیوند
3 بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 1393 نشریه مهندسی متالورژی  دریافت فایل  نمایش پیوند
4 بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن­دار (FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب­ها 1393 نشریه مهندسی متالورژی  دریافت فایل  نمایش پیوند
5 Effect of Equal Channel Angular Pressing on Aging Treatment of Al-7075 Alloy 2015 Progress in Natural Science: Materials International (IF=1.753)  دریافت فایل  نمایش پیوند
6 Microstructure and Texture Evolution of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing 2015 Transactions of Nonferrous Metals (IF-1.34)  دریافت فایل  نمایش پیوند
7 Effects of Austempering and Martempering Processes on Amount of Retained Austenite in Cr-Mo Steels (FMU-226) Used in Mill Liner 2010 Journal of Iron and Steel Research, International (IF=0.784)  دریافت فایل  نمایش پیوند
8 Effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Cr–Mo steels (FMU-226) used in mills liner 2012 Materials & Design (IF=3.997)  دریافت فایل  نمایش پیوند
9 Effect of copper tube casing on strain distribution and mechanical properties of Al-7075 alloy processed by equal channel angular pressing 2013 The Journal of Strain Analysis for Engineering Design (IF=1.25)  دریافت فایل  نمایش پیوند
10 Characterization of microstructure and deformation texture during equal channel Angular pressing of Al–Zn–Mg–Cu alloy 2013 Journal of Alloys and Compounds (IF=3.014)  دریافت فایل  نمایش پیوند
11 Microstructure and Mechanical Properties of Al-7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing Combined with Aging Treatment 2014 Materials & Design (IF=3.997)  دریافت فایل  نمایش پیوند