جمعه 22 آذر 1398

پروفایل شخصی - مرجان مرتضوی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 213

شماره تلفن دفتر : 33901236

وبگاه شخصی :

رایانامه : m.mortazavi@ARC.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده معماری و شهرسازی

گروه آموزشی : معماری

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 18800


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Investigating causes of frequent usage of turquoise and azure in Iranian mosques 1393 1394/5 International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS)  دریافت فایل  ---
2 شفاف بینی در تصویرسازی معاصر ایران و جهان 1389 فصل نامه علمی پژوهشی نگره ---