پنجشنبه 13 آذر 1399

پروفایل شخصی - رامین حسینی

تاریخ تولد : 1346/07/17

صندوق پستی :

شماره اتاق : 446

شماره تلفن دفتر : 1160

وبگاه شخصی :

رایانامه : r.hosseini at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 28091


عضو گروه بیوتکنولوژی کشاورزی هستم. از سال 1381 در این گروه فعالیت دارم.