پنجشنبه 13 آذر 1399

پروفایل شخصی - سید محمد مهدی ابطحی

تاریخ تولد : 1361

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 028-33901305

وبگاه شخصی :

رایانامه : sm.abtahi@sci.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : فیزیک

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 21303


سر ارادت ما و سر آستان حضرت دوست... 


 


 


 


 

 

 


Please find my CV in english page