جمعه 9 اسفند 1398

پروفایل شخصی - حمیدرضا نظیف

تاریخ تولد : 1350

صندوق پستی :

شماره اتاق : 441

شماره تلفن دفتر : 33901196-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : ( nazif@eng.ikiu.ac.ir ) , ( h_nazif@yahoo.com )

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مکانیک

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 17123


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Comparative analysis of the boundary transfer method with other near-wall treatments based on the k-ε turbulence model European Journal of Mechanics B/FLUIDS ---
2 Applying a non-equilibrium wall function in k-ε turbulent modelling of hydrodynamic circulating flow Applied Mathematical Modelling ---
3 Development of Boundary Transfer Method in Simulation of Gas-Solid Turbulent Flow of a Riser Applied Mathematical Modelling ---
4 Comparison of Standard Turbulent Wall Function with a Non-Equilibrium Wall Model International Journal of Fluid mechanics Research ---
5 Geometry Effect in Eulerian/ Granular Simulation of a Turbulent FCCR Riser with a (Kg-εg)-KTGF Model International Journal of Chemical Reactor Engineering ---