دوشنبه 10 آذر 1399

پروفایل شخصی - مهدی مهدی خانی

تاریخ تولد : 1360/09/24

صندوق پستی :

شماره اتاق : 411

شماره تلفن دفتر : 33901120

وبگاه شخصی : http://www.mahdikhani.com

رایانامه : mahdikhani [at) eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی عمران

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 20436


(در صورت ضرورت) شماره تلفن همراه: صفر نهصد و دوازده، سیصد و هشتاد و دو، پنجاه و هفت، سی و هفت