سه شنبه 8 فروردین 1402

پروفایل شخصی - آرزو حاج رجبی

تاریخ تولد : 1363

صندوق پستی :

شماره اتاق : 677

شماره تلفن دفتر : 33901393

وبگاه شخصی :

رایانامه : hajrajabi@gmail.com

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : آمار

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 15193