شنبه 16 فروردین 1399

پروفایل شخصی - مرتضی ثقفی یزدی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 439

شماره تلفن دفتر : 1186

وبگاه شخصی :

رایانامه : saghafiyazdi@gmail.com

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 5542


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Effects of mechanical activation of MoO3/C powder mixture in the processing of nano-crystalline molybdenum carbide 2013 Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials ---
2 Effect of different parameters on synthesis of MoO3 nano-powder by evaporation–condensation technique 2012 Materials and Manufacturing Processes ---
3 Synthesis of nanocrystalline molybdenum by hydrogen reduction of mechani- cally activated MoO3 2012 Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials ---
4 Effects of mechanical activation of MoO3/C powder mixture in the processing of nano-crystalline molybdenum 2011 Journal of Refractory Metals and Hard Materials ---
5 Preparation of Co-Ni Oxide/Vertically aligned carbon nanotubes and their electrochemical performance in supercapacitors 2015 Materials and Manufacturing Process ---
6 Synthesis and electrochemical investigation of polyaniline/unzipped carbon nanotube composites as electrode material in supercapacitors 2014 Synthetic Metals ---
7 Longitudinal unzipping of carbon nanotubes and their electrochemical performance in supercapacitors 2014 Current Applied Physics ---
8 Preparation of vertically aligned carbon nanotubes and their electrochemical performance in supercapacitors 2014 Synthetic Metals ---