سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - پیمان دانش کار آراسته

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 444

شماره تلفن دفتر : 0281-8371178

وبگاه شخصی :

رایانامه : arasteh@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 42620


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکتری در علوم ومهندسی آبیاری گرایش آبیاری و زهکشی 1377 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی 1371 1373 دانشگاه تبریز ---
3 کارشناسی در رشته آبیاری 1366 1370 دانشگاه شیراز ---