سه شنبه 24 تیر 1399

پروفایل شخصی - محمد تلافی نوغانی

تاریخ تولد : 1335

صندوق پستی :

شماره اتاق : 410

شماره تلفن دفتر : 02833901117

وبگاه شخصی :

رایانامه : noghani@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 32190


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 عضو هیئت مدیره صندوق نسوز کاوه 1391 1394 شرکت صنعتی کاوه ---
2 عضو هیئت مدیره 1382 1384 ایران لکوموتیوسازیLESA ---
3 عضو هیئت مدیره 1381 1382 شرکت احیاء صنعت ادوات ---
4 عضو هیات علمی داوران کنفرانسها و سمینارهای متعدد ملی و بین المللی در زمینه های ---
5 عضوسابق هیات امنای مرکز ملی مهندسی جوش ایران ---
6 مجری طرحهای مختلف مر بوط به صنعت حمل نقل ریلی کشور ---
7 عضو سابق جامعه ریخته گران ایران ---
8 عضو انجمن مهندسین متا لورژی پودر امریکا 1373 1390 ---
9 عضو هیات موسس انجمن مهندسی حمل نقل ریلی ایران 1377 انجمن مهندسی حمل نقل ریلی ایران ---
10 قائم مقام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش 1387 1393 شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش ---
11 معاون ناوگان راه اهن 1379 1387 راه آهن جمهوری اسلامی ایران ---
12 مدیر کل واگنهای باری راه اهن 1376 1379 راه آهن جمهوری اسلامی ایران ---
13 مدیر نصب و کارشناس ارشد 1369 1372 طرح ریخته گری و آهنگری اسفراین ---
14 مهندس تولید و تکنولوژی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع 1365 1369 سازمان گسترش و نوسازی ---