سه شنبه 24 تیر 1399

پروفایل شخصی - محمد تلافی نوغانی

تاریخ تولد : 1335

صندوق پستی :

شماره اتاق : 410

شماره تلفن دفتر : 02833901117

وبگاه شخصی :

رایانامه : noghani@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 32189


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 روشهای پیشرفته مطالعه مواد8 94-95 اول ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
2 روشهای پیشرفته مطالعه مواد7 94-95 اول ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
3 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 6 94-95 اول ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
4 روشهای پیشرفته مطالعه مواد5 94-95 اول ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
5 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 3 94-95 اول دانشجویان ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
6 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 2 94-95 اول دانشجویان ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---
7 روشهای پیشرفته مطالعه مواد 1 94-95 اول دانشجویان ارشد شناسایی  دریافت فایل  ---