سه شنبه 24 تیر 1399

پروفایل شخصی - محمد تلافی نوغانی

تاریخ تولد : 1335

صندوق پستی :

شماره اتاق : 410

شماره تلفن دفتر : 02833901117

وبگاه شخصی :

رایانامه : noghani@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 32191


دوره های تخصصی
ردیف عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Member of Establishing Committee, Materials and Metallurgy Engineering Authorized Organization (Nezam Mohandesi Mavad) 2008 ---
2 Member of Conference Referee, “8’th International Conference & 12’th National Annual Conference in Mechanical Engineering, ISME2006 2006 Tarbiat Modares Univ., Tehran, Iran ---
3 Deputy Chairman of the Governing Board for Iran ANB, Iranian Welding Research & Engineering Centre 2005 2009 Tehran ---
4 Member of Conference Referee for “Sixth National Seminar on Safety and Prevention of Rail Incidents 2004 Tehran ---
5 Member of the “High Commission for Incident Prevention”, Iranian Islamic Republic Railways 2002 2008 Tehran ---
6 Member of Training Committee, “Iranian Islamic Republic Railways 2002 2008 Tehran ---
7 Member of Research Committee, “Iranian Islamic Republic Railways 2002 2008 Tehran ---
8 Member of Research Team for Stray Current Corrosion Control in Electrified Rail Transportation System for Esfahan Metro, Co-operation project between Iran Univ. of Science and Tech. and Imam Khomeini Int. Univ., Sponsored by Management & Planning Organization 2001 Management & Planning Organization ---
9 Member of Conference Referee, “1’st Conference in Metallurgy and Materials 2000 NajafAbad Azad Univ ---
10 Participation in, “Educational Workshop of Teaching Method Skills”, Imam Khomeini Int 2000 Qazvin ---
11 Member of Conference Referee for “4’th National Seminar on Safety and Prevention of Rail Incidents 2000 Tehran ---
12 Member of Conference Referee for “International Railway Transportation Conference and Exhibition 1998 up to now Tehran ---
13 Academic consultant for Casting Research Center, School of Metallurgy and Materials 1997 1998 Iran University of Science and Technology ---