شنبه 16 فروردین 1399

پروفایل شخصی - محمد تلافی نوغانی

تاریخ تولد : 1335

صندوق پستی :

شماره اتاق : 410

شماره تلفن دفتر : 02833901117

وبگاه شخصی :

رایانامه : noghani@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 31455


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 The Effect of Removing Worn Particles by Ultrasonic Cleaning on the Wear Characterization of LM13 Alloy1 2014 SURFACE ENGINEERING AND APPLIED ELECTROCHEMISTRY ---
2 Effect of Mn addition on Fe-rich intermetallics morfology and dry sliding wear investigation of hypereutectic Al-17.5%Si allys 2015 journal of material research and technology ---
3 The Effect of La-Intermetallic Compounds on Tensile Properties of 2015 Procedia Materials Science 11 ( 2015 ) 55 – 60  دریافت فایل  ---
4 Grain refinement of steel by oxidic second phase particles 1999 Material science and technology ---
5 Corrosion Caused by Stray Current Contact Voltage in Electrified Railway Systems and Methods for Control 2007 Journal of Environmental Sciences and Tech ---
6 Wear Reduction of Wheels of Ukrainian Open-top Cars 2000 Magazine of Faculty of Eng ---
7 بررسی دستور العمل بازسازی چرخهای منو بلوک فولادی با بهره گیری از فرایند جوشکاری قوس زیر پودری 1384 ویژه نامه کنفرانس ملی جوش و بازرسی ---
8 مقایسه پودرهای مس و اکسید مس برای تولید آلیاژهای آهن-مس به روش اتصال دیفوزیونی 1384 مجله بین المللی علوم مهندسی ---
9 بررسی عوامل موثر بر پدیده جریان های سرگردان در سیستم حمل و نقل ریلی برقی 1384 فصلنامه زنگ ---
10 پوشش کم تخلخل و نازک پودر زیر کنیا بر روی فلز تیتانیم به روش الکتروفورز 1385 امیرکبیر - دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دریافت فایل  ---
11 An Overview of Stray Current Control in DC Railway Systems 1385 علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی  دریافت فایل  ---