پنجشنبه 26 تیر 1399

پروفایل شخصی - محمد تلافی نوغانی

تاریخ تولد : 1335

صندوق پستی :

شماره اتاق : 410

شماره تلفن دفتر : 02833901117

وبگاه شخصی :

رایانامه : noghani@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 32220


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 علم مواد 1384 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 خواص فیزیکی مواد 1379 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 خواص مکانیکی مواد2 1379 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 پدیده های انتقال 1378 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 آزمایشگاه ریخته گری 1378 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 استخراج فلزات1 1379 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 متالورژی پودر 1378 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 اقتصاد و مدیریت صنعتی 1378 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 طراحی و اصول کوره های صنعتی 1378 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 خوردگی 1376 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 ریخته گری1 1377 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---