یکشنبه 15 تیر 1399

پروفایل شخصی - آرمان صدقی

تاریخ تولد : 1343

صندوق پستی : 34149 -16818

شماره اتاق : 409

شماره تلفن دفتر : 02833901156

وبگاه شخصی : www.arman-sedghi.com

رایانامه : sedghi@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 40837


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 سرامیکهای مهندسی اکسیدی 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طراحی مواد مهندسی 1392 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 روش تحقیق 1389 1391 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه ---
4 پلیمر پیشرفته 1388 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مواد کامپوزیت 1387 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه ---
6 تئوری، خواص و تکنولوژی ساخت نیمه هادیها 1386 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 خواص مواد پیشرفته 1386 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 تئوری نابجایی ها 1384 1392 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه ---
9 سرامیکهای مهندسی غیر اکسیدی 1375 1382 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات ---