جمعه 9 اسفند 1398

پروفایل شخصی - آرمان صدقی

تاریخ تولد : 1343

صندوق پستی : 34149 -16818

شماره اتاق : 409

شماره تلفن دفتر : 02833901156

وبگاه شخصی : www.arman-sedghi.com

رایانامه : sedghi@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 40220


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نمونه سوالات - روشهای نوین آنالیز مواد 90-91 اول مهندسی مواد - گرایش سرامیک  دریافت فایل  ---
2 سوالات نمونه -سینتیک مواد 90-91 اول کارشناسی مهندسی مواد -گرایش سرامیک  دریافت فایل  ---
3 فایل ارائه خواص الکتریکی و نوری مواد 1395-96 اول خواص الکتریکی و نوری مواد -کارشناسی  دریافت فایل  ---
4 فایا ارائه بخش میکروسکوپ الکترونی 1395-96 اول کارشناسی ارشد -روش های نوین آنالیز مواد  دریافت فایل  ---
5 خواص حرارت سرامیک ها 90-91 اول کارشناسی مهندسی مواد گرایش سرامیک  دریافت فایل  ---
6 سوالات نمونه - سینتیک مواد 89-90 دوم کارشناسی مهندسی مواد گرایش سرامیک  دریافت فایل  ---
7 سوالات نمونه- سینتیک مواد 88-89 دوم کارشناسی مهندسی مواد گرایش سرامیک  دریافت فایل  ---