یکشنبه 15 تیر 1399

پروفایل شخصی - آرمان صدقی

تاریخ تولد : 1343

صندوق پستی : 34149 -16818

شماره اتاق : 409

شماره تلفن دفتر : 02833901156

وبگاه شخصی : www.arman-sedghi.com

رایانامه : sedghi@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 40835


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 The relationship between microstructure and electrochemical behaviour of mixed RuO2-TiO2 coating on titanium substrate for Cl2 production 1997 1998/11 13th International power system conference(PSC98) ---
2 THE EFFECT OF PROCESSING PARAMETERS ON THE ROPERTIES OF CARBON FIBERS FABRICATED FROM COMMERCIAL DRY SPIN ACRYLONITRILE FIBER PRECURSORS 2004 2005/11 The Ninth Japan International SAMPE symposium ---
3 Fabrication of Nano Silica Synthesized From Rice Husk / Epoxy Resin Nano Composites and Study of Their Mechanical properties 2010 2011/8 PPS 2011 Asia/Australia Regional Meeting ---
4 Effect of Densification Parameters on the Structure and Properties of Two Dimensional Carbon- Carbon Composites 1997 2010/9 7th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites (HT-CMC7) ---
5 Fourier transform infrared study on types of acrylic fibers for production of carbon fibers 2007 2008/8 2nd international conference and exhibition on composite materials and nano structures (IC2MS08) ---
6 ساخت و بررسی خواص قطعات نانو اسپینل MgAl2O4ساخته شده به روش سل – ژل احتراقی 1391 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
7 تهیه ی نانو مولایت با استفاده از خاکستر سبوس برنج به روش سل- ژل احتراقی 1391 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
8 بررسی اثر نوع سوخت بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی هگزا فریت باریم (BaZn1.5Co0.5Fe16O27) 1391 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
9 سنتز پودر مولایت به روش ژل احتراقی با استفاده از Silica fumeو بررسی شرایط ساخت بر خواص آن 1391 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
10 سنتز نانو ذرات اکسید روی بدون آگلومراسیون به روش شیمیایی رسوبی با کمک اوره 1390 1392/2 نهمین کنگره سرامیک ایران ---
11 تولید نانوپودر نیترید آلومینیوم به روش انفجار الکتریکی سیم آلومینیوم (EEW) 1390 1391/4 همایش ملی مهندسی مواد ---
12 ساخت قطعات کامپوزیت MoSi2-Al2O3 و بررسی خواص آن 1390 1391/4 همایش ملی مهندسی مواد ---
13 بررسی اثر نسبت استوکیومری و فشار پرس بر ساخت کامپوزیت MoSi2/Al2O3 به روش احتراق مایکروویوی 1390 1391/4 همایش ملی مهندسی مواد ---
14 THE INFLUENCE OF ZN ON THE TENSILE PROPERTIES OF EXTRUDED IN-SITU AL-15MG2SI-0.3LI (WT. %) COMPOSITE 2011 2012/5 SAMPE 2012 ---
15 Comparison of structure and properties of nano silica particles fabricated from rice husk by Chemical and thermal methods 2009 2010/12 The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2) ---
16 The Effect of Fluxes on Alumina Silicate Porcelain Insulator Properties and Structure 2011 2012/1 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECOLOGICAL, ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (ICEEBS'2012) ---
17 فناوری نوین استفاده از الیاف کربن در صنایع نفت ایران و جهان 1383 1383/10 دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت چالش ها و راهکارها ---
18 بررسی خواص و ارتقای کیفی الیاف کربن 1376 1377/7 دومین کنگره انجمن مهندسی متالوژی ایران ---
19 تولید الیاف کربن از پلی اکریلونیتریل تجاری با ترکیب شیمیایی اصلاح شده 1383 1384/8 نهمین کنگره سالانه انجمن متالوژی ایران ---
20 استخراج و بازیابی فلزات نجیب با الیاف کربن 1383 1383/9 نخستین همایش فراوری مواد معدنی ایران ---
21 ساخت الیاف کربن از الیاف پلی اکریلونیتریل تجاری 1381 1382/7 هفتمین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران ---
22 The effect of precursor content on the structure and properties of two dimensional carbon-carbon composites 2002 2003/11 THE EIGHT JAPAN INTERNATIONAL SAMPE SYMPOSIUM ---
23 بررسی اثر سیلیس بر ساختار و خواص فیزیکی و الکتریکی مقره های پرسلانی 1388 1389/8 بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران ---
24 Feasibility study for production of carbon, Basalt and glass fibers in Iran 2006 2005/7 ICMAT 2005 ---
25 STUDY OF MECHANICHAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF CARBON FIBERS FABRICATED FROM COMMERCIAL WET SPIN POLYCRYLONITRILE FIBERS 2006 2007/2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN COMPOSITE MATERIAL(ICRACM2007) ---
26 FABRICATION OF CARBON FIBER S FROM DRY AND WET SPUN TEXTILE PAN FIBERS 2004-2007 2009 FIRST ASIAN CARBON COFERENCE ---
27 Effect of pyrolysis on the structure and properties of carbon-carbon composites 1993-1996 2005 SAMPE'05 conference ---
28 CARBON FIBERS- POLYMER COMPOSITE IN HUMAN BODY 2004 2004 THE EUROPEAN MATERIALS CONFERENCE –FALL MEETING ---
29 سنتز کامپوزیت MOSI2/AL2O 3 به روش احتراقی با استفاده از ماکروویو 1389 1389 چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران ---
30 SYNTHESIS OF TI2ALC AND TI3ALC2 MAX PHASES BY MECHANICALLY ACTIVATED SELF-PROPAGATING HIGH TEMPERATURE SYNTHESIS 2011 2012 THE FIRST INTERNATIONAL AND THE SIXTH JOINT CONFERENCE OF IRANIAN METALLURGICAL ENGINEERING SOCIETY AND IRANIAN FOUNDRYMEN’SOCIETY ---
31 EFFECT OF DRYING CONDITION AND THICKNESS OF TIO2 ELECTRODE ON PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF DYE SENSITIZED SOLAR CELL 2010 2011 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ULTRAFINE GRAINED AND NANOSTRUCTURED MATERIALS ---
32 ساخت الیاف کربن از الیاف پلی اکریلونیتریل، خصوصیات و کاربردهای آن ها 1386 1386 ششمین کنگرة سرامیک ایران ---