یکشنبه 15 تیر 1399

پروفایل شخصی - آرمان صدقی

تاریخ تولد : 1343

صندوق پستی : 34149 -16818

شماره اتاق : 409

شماره تلفن دفتر : 02833901156

وبگاه شخصی : www.arman-sedghi.com

رایانامه : sedghi@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 40825


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 پلیمر پیشرفته 1388 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 ساختار سرامیکها 1381 1384 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه ---
3 مواد پیشرفته 1376 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 خواص الکتریکی و نوری مواد 1377 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 خواص حرارتی سرامیکها 1377 زمان حال دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل  ---
6 زبان تخصصی 1379 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 استخراج فلزات (2) 1379 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 شکل دادن فلزات (2) 1379 1385 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه ---
9 : شکل دادن فلزات (1) 1379 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 روش انتقال مطالب علمی و فنی 1379 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 خواص مکانیکی مواد 1379 1382 دانشگاه آزاد ساوه- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
12 مواد دیرگداز 1378 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 تئوری دیفوزیون 1372 1374 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
14 سینتیک مواد 1369 1392 دانشگاه تهران - دانشگاه علم وصنعت ایران- دانشگاه امیرکبیر - دانشگاه بین المللی امام خمینی ---