یکشنبه 9 آذر 1399

پروفایل شخصی - آرمان صدقی

تاریخ تولد : 1343

صندوق پستی : 34149 -16818

شماره اتاق : 409

شماره تلفن دفتر : 02833901156

وبگاه شخصی : www.arman-sedghi.com

رایانامه : sedghi@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 42632


متخصص در زمینه مواد مهندسی پیشرفته شامل کامپوزیتهای زمینه سرامیکی دمای بالا، تقویت کننده ها و زمینه های سرامیکی و ابر خازن های کربنی