سه شنبه 30 دی 1399

پروفایل شخصی - حسن ذوالفقارزداه

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 3780072

وبگاه شخصی :

رایانامه : zolfagharzadeh_h at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده معماری و شهرسازی

گروه آموزشی : معماری

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 47854


ایمیل :hzolfagharzadeh@yahoo.comhzolfagharzadeh1@gmail.comhzolfagharzadeh.blogfa.comفعالیتهای تحقیقاتی(مقالات):1-     جایگاه بازار در شهرسازی و معماری جهان اسلام – همایش بین المللی مجمع بررسی بازار و فرهنگ و تمدن جهان اسلام. تبریز – 13722-   مبانی نظری معماری مسجد -------------------------------------- اولین همایش معماری مسجد: گذشته،حال،اینده اصفهان – سال 13763-   روح و وحدت --------------------------------------------------------- دومین همایش بین المللی معماری مساجد  کاشان – سال 13804-   حکمت هنر متعالیه ----------------------------------------------- دومین همایش جهانی حکمت متعالیه ملا صدرا تهران – سال13835-   تعامل فلسفه و دین و علم از دیدگاه ابن سینا ------------------------------------------- همایش بین المللی ابن سینا  همدان – سال 13836-   اصول و مبانی شهرهای جدید اسلامی -------------------------------------------- همایش بین المللی شهرهای جدید تهران – اردیبهشت 13847-     اصول پویا در معماری گذشته ایران ------------------------------ سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران بم – سال 13858-     درآمدی بر مبنای الگوی تعامل(انسان و محیط) ------------------------------------- مجله صفه – شماره چهل و دو بهار 13859-      حکمت عملی سینوی با نگرشی به هنر معنوی ----------------------------------------– همایش هزاره ابن سینا همدان 138610- نگاهی راهبردی به آموزش هنر و معماری اسلامی – همایش بازخوانی نظام آموزشی اندیشه دینی در آموزش عالی هنر – اصفهان 138611- مبانی اجتماعی در طراحی شهری،------------------------------------- نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری اصفهان 9-8/10/138512- حکمت هنر انبیا اوالعزم --------------------------------------------------------- همایش بین المللی هنر نبوی اصفهان 9-8/10/138513- تداعی، تذکرو تعبد نماد هنر نبوی ------------------------------------------------ همایش بین المللی هنر نبوی اصفهان   9-8/10/138514- اصول و خصال شیوه آذری ------------------------------------------------------- همایش مکتب هنری تبریز   تبریز    2/2/138715- ریشه های بحران هویت در معماری و شهرسازی   -------------------------------- اولین همایش ملی هنر پژوهی   تبریز    138816- معمار در آیینه اسماء ------------------------------------مجله صفه، فصلنامه علمی و پژوهشی شماره 53- تابستان 139017- سیری بر هنر معماری اسلامی ---------------------------------- فرهنگستان علوم اسلامی قم- 21/2/1390 18-Research Methodology of Islamic Architecture-------------International Journal of Religious Thoughts,Vol,Issue 4,Winter 2012