دوشنبه 10 آذر 1399

پروفایل شخصی - ذکرالله محمدی

تاریخ تولد : 2/01/1341

صندوق پستی :

شماره اتاق : 911

شماره تلفن دفتر : 02833901663

وبگاه شخصی :

رایانامه : zkmohammadi@yahoo.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : تاریخ

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 33060  1.  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)