یکشنبه 11 خرداد 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1محمد سیمیاریانمسئول دفتر عمرانی14003390140033780036
2مهندس محمد مهدی سنماریمعاونت عمرانی14003390140033780036m.senemari [at] arc.ikiu.ac.ir

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149