یکشنبه 19 مرداد 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1مجید میرزاییمسئول دفتر مدیر کتابخانه مرکزی14933390149333780050
2دکتر علیرضا طالب بیدختیمدیر کتابخانه مرکزی و چاپ و نشر14933390149333780050

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149