دوشنبه 15 خرداد 1402

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1مهندس علی رامشینیمسئول اتوماسیون اداری و رئیس اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه15243390152433780084office [at] ikiu.ac.ir

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149