یکشنبه 11 خرداد 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1هاشم خلیلیمسئول دفتر معاونت پژوهشی15403390154033780052
2دکتر منصور خانکیمعاونت پژوهشی و فناوری15403390154033780052khanaki [at] eng.ikiu.ac.ir

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149