یکشنبه 11 خرداد 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1دکترمهرزاد ابدالیمعاونت توسعه، منابع انسانی و پشتیبانی15733390157333780086b_m_hosseini [at] sci.ikiu.ac.ir
2سعید جوتابانمسئول دفتر معاونت توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی15733390157333780086

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149