ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1حمید ساوهمدیر حوزه ریاست و روابط عمومی33780041pr . office [at] pst . ikiu . ac . ir
2دکتر نوغانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی11223390112233780073noghani [at] eng . ikiu . ac . ir
3دکتر مجید ملایوسفیرئیس دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی12033390120333786571mollayousefi [at] isr . ikiu . ac . ir
4دکتر قاسمعلی گروسیرئیس دانشکده کشاورزی12303390123033780074garoosi [at] eng . ikiu . ac . ir
5دکتر مجید سلیمانیرئیس دانشکده علوم پایه12663390126633780040m . soleimani [at] sci . ikiu . ac . ir
6دکتر محمد مهدی سنماریمعاونت عمرانی14003390140033780036m . senemari [at] arc . ikiu . ac . ir
7دکتر فرزاد ابراهیمیمدیر امورپژوهشی،کارآفرینی و ارتباط با صنعت14623378005233780052febrahimy [at] ikiu . ac . ir
8دکتر مهدی زندیهمعاونت پژوهشی و فناوری14703378005133780052khanaki [at] eng . ikiu . ac . ir
9دکتر زینب داودیمدیر اداره شاهد و ایثارگر14773390147733901477z . davoodi [at] sci . ikiu . ac . ir
10دکتر علیرضا طالب بیدختیمدیر کتابخانه مرکزی و چاپ و نشر14933390149333780050
11علیرضا ایزدیمدیر امور مالی و ذیحسابی15013390150133780081
12مهندس کیوان حسن پورمدیر منابع انسانی و امور پشتیبانی15323378008533901534
13دکتر روح اله بیاتمعاونت امور بین الملل15403378004333780043
14مختار کاظم زادهمشاور رئیس و مدیر حراست15573390155733780048
15دکتر منصور خانکیدبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه15683390156833901564
16دکترمهرزاد ابدالیمعاونت توسعه، منابع انسانی و پشتیبانی15733390157333780086abdali [at] soc . ikiu . ac . ir
17دکترعباس کاویانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی15803390158033780064
18دکتر رامین کاظمیمدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی15823390158233786573r . kazemi [at] sci . ikiu . ac . ir
19دکتر سید ابوالحسن نائینیریاست دانشگاه15903378004233780041president [at] pst . ikiu . ac . ir
20دکتر باقر علی عادلفررئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی16003390160033901602
21دکتر خدیجه ایراندوسترئیس دانشکده علوم اجتماعی16073390160733901606
22مهندس مجید حدادرئیس اداره خدمات عمومی16993390169933780084
23دکترشیرویه پیرویمدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه17213390172133901720payrovi [at] sci . ikiu . ac . ir
24دکتر حمید طاهریمعاونت دانشجویی174933901749
25مهندس اسماعیل زادگانمدیرکل امور دانشجویی17503390175033901751
26دکتر علیرضا کاکاوندمدیریت مرکز مشاوره17723390177633901777
27دکتر عباس صادقیمدیر تربیت بدنی178233901782sadeghi [at] soc . ikiu . ac . ir
28حجت الاسلام منصور زارعینماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه17903390179033901791abedini [at] isr . ikiu . ac . ir
29دکتر فریبرز کریمیرئیس دانشکده معماری و شهرسازی18003378007233780072
30دکتر عبدالرزاق حسامی فرمعاونت فرهنگی و اجتماعی18703390187033901871
31دکتر زهرا حاج غلامیمدیریت مرکز بهداشت و درمان22213390222133660606
32دکتر نصراله پور محمدی املشیسرپرست دانشجویان غیر ایرانی و رئیس مرکز آموزش زبان فارسی22303390223033661815vakilifard [at] plc . ikiu . ac . ir
33رضاصابری فردسرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز زبان22333390223333661815
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی 3414896818