درج شده توسط: روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

همایش بین المللی ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ عربی

16 Jun 2024

کد مطلب : 6008468

تعداد بازدید : 808

🔸آخرین مهلت ارسال مقالات:
 اول آبان‌ماه ۱۴۰۳

🔸تاریخ برگزاری همایش:
 ۹ و ۱۰  آبان‌ماه ۱۴۰۳

 
همایش بین المللی

💢 ایران و ایران شناسی در تاریخ و فرهنگ عربی
(إيران والدراسات الإيرانية في التاريخ والثقافة العربية)

🔻محورهای همایش:
•  ايران و ایرانیان در متون جغرافيایی عربی
•  ايران و ایرانیان در متون تاریخی عربی
•  ايران و ایرانیان در متون دینی عربی
•  ايران و ایرانیان در متون فلسفی عربی
•  ايران و ایرانیان در ادبیات کلاسیک عربی
•  ايران و ایرانیان در متون معاصر عربی
•  ايران و ایرانیان در متون پیش از اسلام عرب‌ها
•  ایرانشناسی درجهان اسلام
•  بازنمایی ایران و ایرانیان در رسانه‌های عربی
•  بازنمایی ایران وایرانیان در آثار هنرمندان جهان عرب
•  بازنمایی ایران و ایرانیان در کشور‌های عربی
•  معرفی ایرانشناسان عرب
•  رشته‌ها و درپارتمان‌ها ومراکز ایراشناسی در جهان عرب
•  داد و ستد زبان عربی و فارسی
•  داد و ستد زبان‌های سامی با زبان‌های ایران در دوران باستان
•  ترجمه از فارسی به عربی و برعکس
•  عربی نویسان ایرانی
•  ضرورت فهم زبان عربی برای ایرانشناسی
•  ایرانشناسی در آفریقا
•  تعامل ادبی ایرانیان و عرب‌ها
•  تعامل فرهنگی ایرانیان و عرب‌ها
•  انتقال دیوانسالاری ساسانی به جهان عرب
•  شاهنامه‌شناسان عربی و ترجمه‌های شاهنامه به عربی
•  فرهنگ‌های فارسی به عربی و عربی به فارسی

 
🔸آخرین مهلت ارسال مقالات:
 اول آبان‌ماه ۱۴۰۳

🔸تاریخ برگزاری همایش:
 ۹ و ۱۰  آبان‌ماه ۱۴۰۳

 🔹ثبت نام و جزئیات بیشتر:
https://itfa03.conf.ikiu.ac.ir/fa/